Leren van en met elkaar. Dat is de essentie van het Haags Mentorprogramma. Wil jij met een leerling op een middelbare school in gesprek gaan over toekomst, interesses en (het belang van) leren? Wil jij zelf coachingsvaardigheden ontwikkelen? Dan is dit je kans!

Wat?

Het Haags Mentorprogramma koppelt studenten van de Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool aan leerlingen van het Wateringse Veld College en van de Johan de Witt Scholengroep.

Waarom?

De leerlingen kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken, bij het kiezen van een vervolgstudie, bij het ontdekken van hun talent of bij het maken van huiswerk. Of gewoon extra aandacht voor hoe het met hun gaat.

Hoe?

Studenten vervullen op hun beurt de rol van mentor, omdat zij dichtbij de belevingswereld staan van de leerlingen. Studenten leren hoe het is om in de praktijk iemand te coachen. Ze doen ervaring op in de doelgroepen van de betrokken middelbare scholen en breiden ook op deze manier hun eigen sociale netwerk uit.

Wie doen er mee?

Het Haags Mentorprogramma is opgezet door de Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool, het ZuidWest College, de Johan de Witt Scholengroep en Durf te dromen. Inmiddels is ook het het Edith Stein College aangehaakt. In deze unieke samenwerking zetten zij zich in om de overgang tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs soepeler te laten verlopen. En wordt gewerkt aan leren in de praktijk, verbinden van verschillende doelgroepen en het vergroten van de sociale netwerken van zowel de betrokken docenten, leerlingen en studenten.

Studenten van de Universiteit Leiden zijn gekoppeld aan de leerlingen van een 3 havoklas van de Johan de Witt Scholengroep.

Studenten van De Haagse Hogeschool zijn gekoppeld aan leerlingen van een 3 havoklas van het ZuidWest College (locatie Wateringse Veld).

Voorafgaand aan het programma
is er een training voor de studenten.

Studenten gaan wekelijks naar de
school van de leerlingen voor
één-op-één mentoring en na het
mentor-uur hebben de studenten
gezamenlijke intervisie.

Het HMP is onderdeel van het
curriculum van de hoger
onderwijsinstellingen, dus de
deelnemende studenten ontvangen
bij deelname studiepunten.

Aanmelden

 

Het Haags Mentorprogramma staat nu open
voor aanmelding van studenten! Stuur een email met jouw motivatie naar de Haagse Hogeschool of naar de Universiteit Leiden (afhankelijk van waar jij studeert). Zie hieronder de Aanmeldlink:

Deadline inschrijven: 13 januari 2020

Start semester: februari 2020
Ik studeer aan De Haagse Hogeschool
Ik studeer aan de Universiteit Leiden

Met dank aan:
Het Haags Mentorprogramma is mede mogelijk gemaakt
door financiële steun vanuit de gemeente Den Haag.
Daarnaast leveren de betrokken onderwijsinstellingen
een eigen bijdrage.

Voor meer informatie en aanmelden
Sanne Bosker, Universiteit Leiden:
s.r.bosker@iclon.leidenuniv.nl

De Haagse Hogeschool:
m.p.prins@hhs.nl (voor aanmelden)
m.f.westgeest@hhs.nl (voor algemene info)

Maartje de Roo, programmaleider:
m.deroo@johandewittscholengroep.nl

Correspondentieadres:
Stichting Brede Buurtschool
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag

Leren van en met elkaar. Dat is de essentie van het Haags Mentorprogramma. Wil jij met een leerling op een middelbare school in gesprek gaan over toekomst, interesses en (het belang van) leren? Wil jij zelf coachingsvaardigheden ontwikkelen? Dan is dit je kans!

Wat?

Het Haags Mentorprogramma koppelt studenten van de Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool aan leerlingen van het Wateringse Veld College en van de Johan de Witt Scholengroep.

Waarom?

De leerlingen kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken, bij het kiezen van een vervolgstudie, bij het ontdekken van hun talent of bij het maken van huiswerk. Of gewoon extra aandacht voor hoe het met hun gaat.

Hoe?

Studenten vervullen op hun beurt de rol van mentor, omdat zij dichtbij de belevingswereld staan van de leerlingen. Studenten leren hoe het is om in de praktijk iemand te coachen. Ze doen ervaring op in de doelgroepen van de betrokken middelbare scholen en breiden ook op deze manier hun eigen sociale netwerk uit.

Wie doen er mee?

Het Haags Mentorprogramma is een unieke samenwerking van de Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool, het ZuidWest College, de Johan de Witt Scholengroep en Durf te dromen. Zij werken in nauwe samenwerking om de overgang tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs soepeler te laten verlopen. En zetten in op leren in de praktijk, verbinding van verschillende doelgroepen en het vergroten van de sociale netwerken van zowel de betrokken docenten, leerlingen en studenten.
Aanmelden

Het Haags Mentorprogramma staat nu open voor aanmelding van studenten!

Deadline inschrijven: voorjaar 2018
Start semester: eerste semester collegejaar 2018-2019
Ik studeer aan De Haagse Hogeschool
Ik studeer aan de Universiteit Leiden
Met dank aan:
Het Haags Mentorprogramma is mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit de gemeente
Den Haag. Daarnaast leveren de betrokken onderwijsinstellingen een eigen bijdrage.

Voor meer informatie en aanmelden
Sanne Bosker, Universiteit Leiden:
leiden@haagsmentorprogramma.nl

Mascha Westgeest, De Haagse Hogeschool:
hhs@haagsmentorprogramma.nl

Maartje de Roo, programmaleider:
m.deroo@johandewittscholengroep.nl

Correspondentieadres:
Stichting Brede Buurtschool
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag